Przykładowa cena za opracowanie okładki książki oscyluje w przedziale 200-400 zł 
Back to Top